ADS-B


DJI AirSense / ADS-B

 

Bemande vliegtuigen met een ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast) transceiver zullen actief vluchtinformatie inclusief locatie, vliegroute, snelheid en hoogte uitzenden. DJI AirSense ontvangt deze door ADS-B transceivers via een en-board ontvanger of internetverbinding. UAV's met DJI AirSense kunnen de positie, oriëntatie en snelheidsinformatie van het bemande vliegtuig met ingebouwde ADS-B zender (1090 ES en UAT standaard ondersteund) verkrijgen, het niveau van het aanvaringsrisico in real time berekenen en een waarschuwing naar de gebruiker sturen. Het systeem zal het potentiële risico van een botsing analyseren door de locatie van een bemand vliegtuig te bepalen en door tijdig waarschuwingen via de DJI Pilot-app te verzenden. DJI AirSense geeft gebruikers informatie over bemande vliegtuigen in de buurt om de vliegveiligheid te garanderen. Het systeem bestuurt de drone niet actief om inkomende vliegtuigen te vermijden. Gebruik uw vliegtuig altijd binnen een zichtlijn en wees steeds voorzichtig. Verlaag uw vlieghoogte wanneer u waarschuwingen ontvangt.

Houd er rekening mee dat DJI AirSense de volgende beperkingen heeft:


1. Het kan alleen berichten ontvangen van bemande vliegtuigen die zijn geïnstalleerd met een ADS-B out-apparaat en in overeenstemming zijn met 1090ES (RTCA DO-260) of UAT (RTCA Do-282) standaarden. DJI-apparaten kunnen geen gerelateerde zendberichten ontvangen of waarschuwingen verzenden aan bemande vliegtuigen zonder ADS-B-outs of met slecht functionerende ADS-B outs.


2. Als er een obstakel of een stalen constructie is tussen civiele en DJI-vliegtuigen, zal het systeem niet in staat zijn om ADS-B-berichten van bemande vliegtuigen te ontvangen of om waarschuwingen te verzenden. Observeer uw omgeving en vlieg voorzichtig.


3. Waarschuwingen kunnen met vertraging worden verzonden wanneer de DJI AirSense wordt gestoord door de omgeving. Observeer uw omgeving zeer scherp en vlieg voorzichtig.


4. Er worden geen waarschuwingen verzonden wanneer een DJI-vliegtuig de locatie niet kan bepalen.


5. Het systeem kan geen ADS-B-berichten ontvangen die door bemande vliegtuigen zijn verzonden of waarschuwingen verzenden wanneer deze zijn uitgeschakeld of verkeerd geconfigureerd.

 

Het systeem zal een reeks waarschuwingen sturen op basis van de afstand tussen de drone en bemande vliegtuigen, dit op voorwaarde dat de verbinding tussen een DJI-vliegtuig en de pilootafstandsbediening stabiel is en indien het systeem de mogelijkheid van een storing bevestigt. Het wordt aanbevolen aan de operator om na een eerste waarschuwing de vlieghoogte onmiddellijk te verlagen om een botsing te voorkomen en om indien nodig een ander vliegroute te kiezen.